Advokátní úschovy

Advokátní úschova bývá klienty využívána zejména při prodeji nemovitostí či při vypořádání společného jmění manželů, kdy je možno složit kupní cenu či částku vypořádání na zvláštní účet advokátní úschovy, přičemž je výplata kupní ceny či částky vypořádání vázána na podmínky, které si strany dohodnou. Advokátní úschova tak přináší jistotu pro smluvní strany.