Působím ve Vyškově a v okolí
Telefon: + 420 721 978 293
E-mail: info@ak-gottwaldova.cz

Zákoník práce

Ve své praxi se kromě hlavních právních oblastí specializuji jako advokátka a lektorka i na pracovní právo, zejména na zákoník práce a jeho aplikaci v praxi.

Jako advokátka jsem pro vás schopna zajistit zastupování v pracovněprávních sporech, ať už jste v pozici zaměstnavatele nebo zaměstnance. Pomohu vám se sepsáním pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či dalších smluvních typů upravených zákoníkem práce. Není pro mne problém spolupracovat přímo s personalisty společností (konzultace textu pracovních smluv, skončení pracovního poměru apod.). Vytvořím pro vás vnitropodnikové dokumenty apod.

Mohu s vámi spolupracovat formou jednorázových konzultací i stabilní právní podpory.

Jako lektorka působím od roku  2012, za tu dobu jsem lektorovala na tzv. otevřených i zakázkových seminářích. Nejvíce spolupracuji se Vzdělávací agenturou TSM, spol. s r.o., přednáším ale i pro vzdělávací agentury z jiných měst (zejména z Prahy, z Brna a z Olomouce). Zakázková školení jsem schopna realizovat přímo v sídle objednatele. Kurzy ráda přizpůsobím dle požadavků zákazníka. Jsem aktivní řidička. Kromě školení zákoníku práce jsem schopna zajistit rovněž zakázkové semináře z oblastí, v nichž působím jako advokátka (rodinné právo, právní minimum pro podnikatele, právní minimum pro běžné občany – velmi oblíbeným tématem zpravidla před koncem roku je v rámci firemních bonusů pro zaměstnance téma zahrnující právní minimum pro občany – základy smluvního, rodinného, dědického práva a běžné problémy z praxe).

Pravidelně publikuji v časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem, kde působím rovněž jako členka redakční rady, jsem členkou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Regionálního sdružení personalistů v Brně a Sdružení personalistů při OHK ve Vyškově. V roce 2016 jsem dokončila studium programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů.