Působím ve Vyškově a v okolí
Telefon: + 420 721 978 293
E-mail: info@ak-gottwaldova.cz

Právní služby

Jsem tu pro vás, ať už jste jednotlivec nebo společnost s požadavkem na komplexní právní služby.

Mohu vám nabídnout individuální přístup, spolehlivost a férové jednání. Ne každá záležitost, s níž za mnou přijdete, bude mít takové řešení, které bude pouze ve váš prospěch, nicméně ne vždy se dá zvítězit, někdy je dohoda či kompromis nade vše. To si uvědomuji, budu vás o tom informovat a nepovedu vás cíleně do sporů, které by pro vás znamenaly ztrátu času a peněz. Spokojenost a zájem klienta je pro mě vždy na prvním místě.

Kontaktujte mě, ráda si s vámi sjednám schůzku.

Pomohu vám v následujících oblastech:

Zvláštní služby pro podnikatele

Služby zahrnují komplexní právní podporu – agendu správy pohledávek, spolupráci s personalisty, poradenství v oblasti pracovního práva, jednání s orgány státní správy, smluvní agendu.

Tato spolupráce je zpravidla spojena s tzv. paušální odměnou za poskytování právních služeb.

Pracovní právo

 • Pracovně-právní poradenství pro společnosti i jednotlivce.
 • Právní služby spojené s vedením pracovněprávní agendy.
 • Pracovní smlouvy a dohody, další smluvní typy upravené zákoníkem práce.
 • Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody.
 • Nároky z neplatného skončení pracovního poměru.
 • Zastoupení v pracovněprávních sporech.

Trestní právo

 • Zastoupení při podání vysvětlení.
 • Obhajoba obviněného v trestním řízení.
 • Zastoupení poškozeného v trestním řízení.
 • Trestní oznámení.

Občanské právo a obchodní právo

 • Závazkové právní vztahy – sepisování smluv (zejména kupní, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy nájemní a podnájemní apod.).
 • Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky pro e-shopy.
 • Zakládání společností s ručením omezeným, zastoupení před rejstříkovým soudem.
 • Převody nemovitostí a návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Rodinné právo

 • Návrh na rozvod, zastoupení v řízení o rozvod manželství.
 • Sepis dohody o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů po rozvodu (podmínka tzv. rozvodu bez zjišťování příčiny rozvratu).
 • Zastoupení v řízení o výchově a výživě nezletilých dětí (svěření nezletilých dětí do výlučné péče jednoho z rodičů, do střídavé péče).
 • Výživné.

Advokátní úschovy

Advokátní úschova bývá klienty využívána zejména při prodeji nemovitostí či při vypořádání společného jmění manželů, kdy je možno složit kupní cenu či částku vypořádání na zvláštní účet advokátní úschovy, přičemž je výplata kupní ceny či částky vypořádání vázána na podmínky, které si strany dohodnou. Advokátní úschova tak přináší jistotu pro smluvní strany.