Působím ve Vyškově a v okolí
Telefon: + 420 721 978 293
E-mail: info@ak-gottwaldova.cz

O mně

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA, advokátka
V právní praxi se pohybuji již od roku 2008, kdy jsem jako studentka – praktikantka nastoupila do advokátní kanceláře v Brně a po ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem v téže advokátní kanceláři započala v září roku 2009 vykonávat praxi advokátní koncipientky. V říjnu roku 2012 jsem složila advokátní zkoušku. Od roku 2013 provozuji vlastní advokátní praxi. V roce 2016 jsem dokončila studium programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů.

Velmi si zakládám na profesionálním a férovém přístupu. Čestné a poctivé jednání s klientem je pro mě samozřejmostí. Ve složitých životních situacích, v nichž se klienti ocitají, nezapomínám na lidský přístup.

Při poskytování právních služeb spolupracuji s odborníky z různých oblastí, aby právní pomoc byla co nejkvalitnější a nejefektivnější. Právní služby poskytuji i v anglickém jazyce.